Aktualności

Podwójny sukces szachistów

Szachy

Reprezentanci Szkoły Podstawowej w Pilźnie wystąpią na mistrzostwach Polski w szachach. W rywalizacji Igrzysk Dzieci Szkolnych w Starej Wsi, zespół z Pilzna w składzie: Gabriela Jędrzejczyk, Bartłomiej Kawa, Wojciech Kawa, Kacper Smoter, uplasował się na II miejscu. "Srebro" zdobyli także pilźnieńscy szachiści w Leżajsku podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W drużynie wystąpili: Michał Bartuzi, Jakub Krawiec, Patryk Guziec, Julia Krawiec.

Finał na ponad 14 tys. zł

Mikołajkowy Dar Serca 2021

Finał Mikołajkowego Daru Serca odbył się w okrojonym formacie, ale wynik niedzielnej zbiórki jest imponujący - zebrano 14 326.14 zł! Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia. Na pilźnieńskim rynku zaparkowały też wozy strażackie, do których zapraszano najmłodszych. Oblegany był meleks Małych Strażaków z Łęk Dolnych, oczywiście nie zabrakło św. Mikołaja. Uczestników wydarzenia do tańca porwał zespół Rombań z Chyżnego, który wystąpił gościnnie w naszym mieście. Imponującą liczbę startujących zgromadził mikołajkowy marsz nordic walking. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli akcję, a także tym, którzy włożyli trud w organizację inicjatywy.

Ze względu na duże zainteresowanie aukcjami organizatorzy podjęli decyzję o przedłużeni licytacji i całej akcji o dodatkowy tydzień - do 12 grudnia. Zapraszamy na: https://www.facebook.com/groups/193999042293862/

Galeria zdjęć, cz. 1: http://www.pilzno.um.gov.pl/node/516

Galeria zdjęć, cz. 2: http://www.pilzno.um.gov.pl/node/517

Rodzice nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego

ZUS

Nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola czy żłobka, aby rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy – poinformował ZUS. Ubezpieczony rodzic może obecnie skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko, gdy jest ono chore albo objęte izolacją domową lub kwarantanną. Może też otrzymać zasiłek opiekuńczy, gdy musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku poniżej 8 lat z powodu niespodziewanego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko.

"W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną, za zamknięcie placówki należy uważać również zamknięcie np. klasy lub grupy przedszkolnej. Oznacza to, że nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola czy żłobka, by rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy" - wyjaśnia Wojciech Dyląg - rzecznik ZUS na Podkarpaciu.

"W tej sytuacji jeżeli np. w związku z wykryciem koronawirusa u ucznia zostaną zawieszone zajęcia tylko w klasie, do której uczęszcza ten uczeń, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał nie tylko rodzicom dzieci, które zostały objęte kwarantanną związaną ze stycznością z osobą zakażoną, ale także rodzicom uczniów zamkniętej klasy, którzy takiej styczności nie mieli, gdyż w tym okresie nie przebywali w szkole (np. z powodu przeziębienia, wyjazdu).

Ta interpretacja dotyczy spraw niezakończonych i nowo wpływających. Dyląg zaznacza, że nowa interpretacja przepisów wynika z wytycznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i jest zgodna z kształtującą się w tym zakresie linią orzeczniczą sądów.  „Zmiana  wychodzi także na przeciw oczekiwaniom rodziców i opiekunów dzieci, które nie mogą w związku z COVID-19 korzystać z opieki w placówkach” – wskazuje rzecznik.

II miejsce drużyny z Pilzna

Turniej koszykówki

W hali Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie odbył się powiatowy finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt i chłopców.  W zawodach wystąpiło 7 szkół - 3 w rywalizacji chłopców oraz 4 w rywalizacji dziewcząt. Wśród chłopców I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Żyrakowa, gospodarze z SP Pilzno zdobyli II miejsce, a podium uzupełniła SP w Czarnej

W rywalizacji dziewcząt I miejsce zajęła SP nr 11 z Dębicy, II miejsce SP Żyraków, III miejsce SP Grabiny, natomiast na IV miejscu sklasyfikowano SP z Gumnisk.

Uczniowie poznają Polskę

Poznaj Polskę

483 uczniów z 7 szkół podstawowych (Łęki Dolne, Strzegocice, Machowa, Jaworze Górne, Łęki Górne, Dobrków, Pilzno) skorzystało z wycieczek organizowanych w ramach ministerialnego programu "Poznaj Polskę". Za obsługę przedsięwzięcia odpowiada MZEASz.iP. w Pilźnie. Łączna kwota dofinansowania uzyskana przez gminę wynosi prawie 43 tys. złotych.

Najchętniej odwiedzano: Kraków, Wieliczkę, Sandomierz, a także Wrocław, Łańcut, Krosno, Gorlice i Leżajsk. Programy wycieczek były związane z 4 obszarami edukacyjnymi określonymi przez resort edukacji: "Śladami Polskiego Państwa Podziemnego", "Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego", " "Kultura i dziedzictwo narodowe", "Największe osiągnięcia polskiej nauki".

Zdjęcia

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej online

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Z uwagi na sytuację epidemiczną, organizatorzy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zadecydowali, że konkurs odbędzie się w formule zdalnej. Aby wziąć udział w turnieju należy się zarejestrować do 3 grudnia do godziny 12.00. Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który również musi się zarejestrować. Opiekun rejestrując się musi w formularzu dokonać wyboru powiatu. Uczestnik podczas rejestracji wybierając OSP automatycznie będzie miał przypisanego opiekuna. Każdy uczestnik musi przekazać swojemu opiekunowi pisemną zgodę lub zgodę rodzica na udział w Turnieju.

Szczegóły na stronie: http://www.zosprp.pl/?q=content/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej-edycja-online-0

Emeryci i renciści mogą dorobić więcej do swojego świadczenia

ZUS

Od 1 grudnia zmienia się kwota, jaką mogą dorobić do świadczeń pracujący renciści i emeryci, którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Limity będą wyższe niż w poprzednim kwartale. Każdy emeryt czy rencista może dorobić do swojego świadczenia i wiele z nich na to się decyduje. Niektórzy
z nich muszą jednak uważać na tzw. graniczne kwoty przychodu, które zmieniają się co trzy miesiące.

Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Powinni je sprawdzać emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz niektórzy renciści – informuje Wojciech Dyląg, rzecznik regionalny ZUS województwa podkarpackiego.

 

Nowe graniczne kwoty przychodu będą obowiązywać od początku grudnia 2021 r. do końca lutego 2022 r.
W porównaniu do poprzedniego kwartału są wyższe i w zależności od tego, czy nie przekroczyliśmy pierwszego czy też drugiego progu limitu możemy zarobić więcej o ok. 100  zł lub 200 zł – dodaje rzecznik.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód
z dodatkowych źródeł przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od grudnia to kwota 3960,20 zł brutto.  Wypłata świadczenia może być również zawieszona jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia
tj. 7354,50 zł brutto. – wyjaśnia rzecznik.

 

Natomiast jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia,
nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

 

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3960,20 zł brutto przychodu. Od stycznia 2022 r. zmienią się zasady zawieszania renty socjalnej, będą stosowane te same zasady co do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu rencistów będzie to oznaczało możliwość pobierania renty w pełnej lub zmniejszonej wysokości.

 

Kto może dorabiać bez ograniczeń

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat lub 65 lat mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z ZUS. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1250,88 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimum to, emerytura będzie wypłacana
w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do wysokości minimalnej.

 

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych lub inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.
Ten przywilej dotyczy także osób uprawnionych do rent rodzinnych przysługujących po inwalidzie wojennym lub po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

 

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń  – informuje Wojciech Dyląg.

Laboratoria Przyszłości w naszych szkołach

Laboratoria Przyszłości

Wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy skorzystają z rządowego programu "Laboratoria Przyszłości". Łączna kwota złożonych wniosków wynosi 641,4 tys. zł. Dzięki wsparciu finansowym zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie techniczne niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W skład wyposażenia podstawowego wchodzą: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Laboratoria Przyszłości skupiają się na wyposażeniu, które służy przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny, dając szkołom taką możliwość szczególnie podczas nauki stacjonarnej. W sumie katalogu wyposażenia dostępnych jest 175 pozycji - od narzędzi po roboty edukacyjne, z których dyrektorzy szkół będą mogli wybierać wyposażenie, które zagości w ich szkołach. Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego (które szkoły będą musiały albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia albo zapewnić uprzednio w inny sposób) oraz dodatkowego (które może być swobodnie dobierane przez społeczność szkolną).

Mikołajkowy Dar Serca na rynku

Mikołajkowy Dar Serca 2021

Niestety ze względu na trudną i pogarszającą się sytuację epidemiczną, organizatorzy Mikołajkowego Daru Serca podjęli decyzją o odwołaniu finału akcji, który miał odbyć się w hali LO w Pilźnie. W zamian zapraszamy na pilźnieński rynek, gdzie na otwartej przestrzeni czeka moc atrakcji.

W niedzielę, 5 grudnia zaplanowano m.in. kiermasz słodkości, pojawi się też św. Mikołaj, a strażacy udostępnią dzieciom swoje wozy. O godz. 13 rozpocznie się mikołajkowy marsz nordic walking. - Organizatorzy zapraszają całe rodziny, bo maszerować można nie tylko z kijami, ale też spacerkiem. Dopuszczalne są również biegi, marszobiegi czy interwały, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Cały dochód zasili konto akcji Mikołajkowego Daru Serca - mówi Jadwiga Papiernik z Urzędu Miejskiego w Pilźnie.

Zdjęcia