Aktualności

Prawie 3,4 mln euro dla Liwocza

LGD Liwocz

3 379 670,55 euro będzie do dyspozycji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Liwocz, a tym samym także dla naszej gminy, która należy do LGD. Stowarzyszenie zawarło umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego.

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023 – 2029 dla obszaru 5 gmin, tj. Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn, będzie wdrażana w ramach:

 • Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (I 13.1. – LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)), finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz
 • Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (Priorytet 8 – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność), finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Cele Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nakierowane są przede wszystkim na:

 • tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu miejsc pracy poprzez rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnych zasobów i innowacyjne rozwiązania, a także aktywizację polegającą na podnoszeniu kompetencji zawodowych i cyfrowych,
 • poprawę dostępu do edukacji, wiedzy, rozwoju zainteresowań oraz oferty spędzania czasu wolnego
 • włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych oraz osób w niekorzystnej sytuacji i potrzebujących wsparcia
Zdjęcia

Wzmożony ruch pojazdów wojskowych

ćwiczenia wojskowe

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zwracamy się również z  apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

***

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

Prace geodezyjne

Dron Pilzno

Starosta Dębicki poinformował o prowadzeniu prac geodezyjnych, mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Pilźnie.

Prace geodezyjne będą wykonane m. in. poprzez wywiady i pomiary terenowe, a także naloty fotogrametryczne, stąd możemy spodziewać się dronów nad nami. Prace potrwają do lipca.

Pliki do pobrania:

Dystrybucja koszy - 17 lutego

Pojemniki na odpady Pilzno

Informujemy, że w dniu 17 lutego w godz. 8:00-13:00 planujemy wydawać pojemniki dla mieszkańców następujących ulic: Akacjowa, Bastyra, Józefczyka, Kazimierza Wielkiego, Kosynierów, Kościuszki, Ks. Wilka, Legionów, Leśna, Marycjusza, Niepodległości, Osiedlowa, Pawlusa, Reja, Reymonta, Skłodowskiej, Środkowa.  

Ferie z „Akademią Pana Kleksa”

SP Łęki Górne

Blisko 500 uczniów z terenu gminy Pilzno skorzystało z organizowanych wyjazdów na seans filmowy pt. „Akademia Pana Kleksa” podczas dobiegających końca ferii. Wyjazdy zostały zorganizowane przez dyrektorów szkół wraz z nauczycielami dzięki dofinansowaniu burmistrza Pilzna oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilźnie w ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom.

Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, rozwijanie nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych, a także integracja uczniów i wzmacnianie więzi koleżeńskich. Z wycieczki skorzystali uczniowie ze szkół podstawowych w: Dobrkowie, Jaworzu Górnym, Łękach Dolnych, Łękach Górnych, Machowej, Parkoszu, Słotowej oraz Strzegocicach. Przejazd był możliwy dzięki uprzejmości Firmy Transportowej „Monis” Gustaw Fediów.

Fot. SP Łęki Górne

Dystrybucja koszy - Pilzno

kosze Pilzno

Informujemy mieszkańców Pilzna z ulic: Bujnowskiego, Cichej, Dąbrowskiego, Grodzka, Grottgera, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kopernika, Kaszubskiego, Ks. Ściegiennego, Lwowskiej, Mickiewicza, Nowej, Petrycego, Podwale, Polnej, Rynek, Słowackiego, Sobieskiego, Sportowej, Staszica, Św. Jakuba, Traugutta, Węgierskiej, Żeromskiego, że w dniu 10 lutego od godz. 8:00 do 13:00 przy Urzędzie Miejskim w Pilźnie będą wydawane pojemniki na odpady komunalne zmieszane. Prosimy o zabranie dowodów osobistych.

Stan Czystego Powietrza

Czyste powietrze Pilzno

Wdrożenie Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Pilzno – dane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

 • Liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie: 308,
 • Liczba zawartych umów: 267,

Przedsięwzięcia zrealizowane - umowy zakończone

 • Kwota wypłaconych dotacji: 2 338 296,50 zł
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 124.

Przedsięwzięcia zrealizowane - umowy częściowo i w całości zrealizowane

 • Kwota wypłaconych dotacji: 3 488 502,58 zł
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 174.

Stan na dzień: 31.12.2023 r.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę: https://czystepowietrze.gov.pl/

czyste powietrze

 

Zdjęcia

Zimowy biwak członków koła III AKord

W dniach 26 i 27 stycznia 2024 roku członkowie koła III AKord działającego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrkowie  uczestniczyli w dwudniowym biwaku. Opiekę nad uczniami sprawowały Marta Cesarz, Renata Gołębiowska i Barbara Koczwara.

Zdjęcia

Kosze dla mieszkańców Pilzna

kosze na śmieci pilzno

Informujemy, że w dniu 3 lutego od godz. 8:00 do godz. 13:00 będą wydawane pojemniki na odpady zmieszane dla mieszkańców Pilzna z ulic: 3-go Maja, Armii Krajowej, Ducha, Gen. Andersa, Partyzantów, Wojska Polskiego. Kosze będzie można odbierać na podwórzu Urzędu Miejskiego w Pilźnie.

Strażacki konkurs plastyczny

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego zostały rozstrzygnięte. Tematyka konkursu obejmowała udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego. Spośród przyjętych prac wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych. Prace laureatów wezmą udział w eliminacjach powiatowych. 

I grupa – przedszkola:

1.    Amelia Nowicka – Publiczne Przedszkole w Pilźnie

2.    Monika Pyrchla – Publiczne Przedszkole w Pilźnie

3.    Iga Wołowiec – Publiczne Przedszkole w Pilźnie

II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV:

1.    Bartosz Larysz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII:

1.    Weronika Gąsior – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

2.    Kornelia Bańdur – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

3.    Martyna Warżel – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych