Aktualności

Chodnik w budowie

Chodnik Pilzno

Trwa budowa chodnika przy drodze powiatowej przy ul. 3 Maja w Pilźnie. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy jest dofinansowana z budżetu naszej gminy w kwocie 250 tys. złotych. W ubiegłym roku nasz samorząd również partycypował w kosztach (również 250 tys. zł) budowy chodnika przy drodze powiatowej w Łękach Dolnych.

Zdjęcia

Do 6 tys. zł wsparcia

Działaj Lokalnie

Jeden z pierwszych kroków tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” za nami! Na spotkaniu szkoleniowym online, 5 maja 2023 r., uczestnicy zapoznali się z szeregiem ważnych informacji dotyczących tegorocznej edycji Programu. Przedstawili je Paweł Ochab i Michał Podrazik, członkowie Zespołu „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim, reprezentujący Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Zespołem kieruje Prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu – Zbigniew Nosal.

Kolejnym krokiem w ramach programu będzie przygotowanie i złożenie wniosku przez podmioty zainteresowane udziałem w nim. Termin na złożenie wniosku upływa wraz z dniem 31 maja 2023 r. Należy go złożyć online, poprzez generator dostępny pod adresem: https://generatorspoleczny.pl/. Możliwa do pozyskania dotacja wynosi do 6 000 zł.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Siecią Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa.

Więcej informacji o Programie „Działaj Lokalnie” edycja 2023 można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu (http://www.karierawdebicy.pl/debicki-klub-biznesu/o-klubie), w zakładkach: OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE - DZIAŁAJ LOKALNIE - EDYCJA 2023 oraz: AKTUALNOŚCI/WYDARZENIA. Dodatkowe informacje o „Działaj Lokalnie” również na: http://dzialajlokalnie.pl.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Siecią Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa


Zdjęcia

Badminton w pilźnieńskiej podstawówce

Badminton Pilzno

Dzięki zaangażowaniu oraz determinacji nauczycieli wychowania fizycznego oraz przychylności organu prowadzącego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilźnie zorganizowano zajęcia gry w badmintona.

- Burmistrz Ewa Gołębiowska z dużym zrozumieniem odniosła się do pomysłu nauczycieli, czego dowodem jest wsparcie finansowe, dzięki któremu namalowano siedem kortów. Szkoła otrzymała również pomoc od Podkarpackiego Związku Badmintona w postaci wyposażenia w siatki - mówi Magdalena Szczeklik, była reprezentantka kadry wojewódzkiej, zawodniczka, a obecnie trenerka, która prowadzi zajęcia z badmintona.

Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. Biorą w nich udział uczniowie z klas IV – VIII. Dzieci poznają tajniki badmintona – zasady i przepisy oraz technikę i taktykę gry. Nabywają nowe umiejętności, doskonalą koordynację i motorykę, uczą się zdrowej rywalizacji i przestrzegania zasad ,,fair play”. Tematyka zajęć obejmuje m.in. naukę poruszania się po boisku, serwisu, wymiany podań, gry przy siatce, uderzeń bekhendowych oraz forhendowych.

Fot. Krzysztof Kosowski

Oliwia najlepsza w Polsce

Oliwia Podraza

Oliwia Podraza z kl. V Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych znowu zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Plakat pod hasłem „Dieta planetarna” rywalizował w konkursie “Zmiana diety dla planety” zorganizowanym przez Federację Banków Żywności z Warszawy w ramach projektu EkoMisja. Cieszymy się z Oliwią, że jej talent został nagrodzony.

Czytaj więcej o konkursie: https://niemarnuje.bankizywnosci.pl/zmiana-diety-dla-planety-wyniki/

Zdjęcia

"Pola Nadziei" w Dobrkowie

Bukiet żonkili i logo Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci

Koło III AKord działające w Publicznej Szkole Podstawowej im. III Zgrupowania Armii Krajowej „Pocisk” w Dobrkowie przystąpiło do akcji charytatywnej w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Pola Nadziei”.

Wolontariusze prowadzili zbiórkę pieniężną na terenie szkoły i środowiska lokalnego. Własnoręcznie wykonane żonkile były rozdawane za symboliczny datek na rzecz działalności fundacji. Zebrano kwotę 1824,04 złotych, która została przekazana na rzecz Podopiecznych Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.
Akcję koordynowały: Marta Cesarz, Renata Gołębiowska, Barbara Koczwara

Zdjęcia

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Dzień Strażaka

4 maja obchodzimy Dzień Strażaka. Z tej okazji władze samorządowe miasta i gminy Pilzno składają najserdeczniejsze życzenia i podziękowania wszystkim strażakom - także tym najmłodszym!

Dziękujemy za zaangażowanie w pełną poświęceń służbę. W imieniu całej społeczności wyrażamy wdzięczność za gotowość do niesienia pomocy w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Strażacy pełnią także niezwykle istotną rolę w życiu społecznym - aktywnie uczestniczycie w wydarzeniach, jakie dzieją się w naszej małej ojczyźnie, a także integrujecie mieszkańców poszczególnych sołectw, za co jeszcze raz gorąco dziękujemy.

Zdjęcia

Obowiązek zgłoszenia zbiornika lub oczyszczalni

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że do dnia 31 maja został przedłużony termin składania informacji o obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.

Odnawiają pomnik Erazma Zaremby

Pomnik Erazma Zaremby

Towarzystwo Karpackie podjęło się inicjatywy ratowania i odnowienia nagrobka Zarembów na cmentarzu w Worochcie (miejscowość położona w obwodzie iwanofrankowskim w Ukrainie, dawniej w II RP w woj. stanisławowskim). W grobie spoczywa Erazm Zaremba - honorowy obywatel miasta Pilzna i były starosta pilźnieński (w latach 1892-1898).

Przypomnijmy (za "Pilzno. Monografia miasta do 1945 roku"), że w 1888 r. w powiecie pilźnieńskim było 59 gmin wiejskich, 55 obszarów dworskich, jedno miasteczko (Jodłowa) i dwa miasta (Brzostek i Pilzno).

- Erazm Zaremba osiadłszy na emeryturze w Worochcie aktywnie angażował się w prace na rzecz lokalnej społeczności, m.in. w budowę kościoła, zaś Wandalin był c.k. pocztmistrzem w Worochcie. Pomnik nagrobny Zarembów jest jednym z ostatnich starych nagrobków na cmentarzu w Worochcie i przez to ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. Posiada też znaczną wartość zabytkową i artystyczną. Jak stwierdzono w czasie wizji lokalnej w styczniu 2023 r. wymagana jest pilna interwencja o charakterze ratunkowym, połączona z niezbędnymi działaniami konserwatorskimi. Prace prowadzone będą w części siłami społecznymi z udziałem społeczności lokalnej, a w części przez w fachowego konserwatora rzeźby kamiennej - podkreślają członkowie Towarzystwa Karpackiego.

Śp. Zaremba pozostawia po sobie pamięć dobrego i zacnego człowieka, na którą sobie całem życiem, obywatela, kochającego ojczyznę, zasłużył. To też zwłokom jego na cichy cmentarz wiejski worochteński towarzyszy szczery żal wszystkich, którzy go mieli sposobność bliżej poznać - napisano w "Słowie polskim" z 12 sierpnia 1904 roku.

Prace są w toku. Wsparcia finansowego udzieliło m.in. Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, jednak renowacja wymaga dalszej pomocy, np. poprzez przekazanie darowizny na konto Towarzystwa Karpackiego: PKO BP XVIII O/W-wa 75 1020 1185 0000 4602 0074 3104 (z dopiskiem: „Cmentarz w Worochcie”). Środki można też przekazać Towarzystwu Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej.

 

Ósme klasy sadzą lasy

Dwóch uczniów z łopatą w lesie

26 kwietnia najstarsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dobrkowie wzięli udział w drugiej edycji projektu "Ósme klasy sadzą lasy". Ósmoklasiści zebrali się na malowniczo położonym szczycie góry Maga, aby zasadzić 300 grabów, tym samym ubogacając bioróżnorodność naszych lasów, mając świadomość, że są one naszym wspólnym dobrem. Po wykonaniu tej, jakże ważnej dla środowiska pracy, uczniowie w czasie integracyjnego spotkania przy ognisku rozprawiali na temat kolejnych przedsięwzięć, których podjęcie pozwoliłoby podnieść jakość środowiska na zamieszkiwanym przez nas, jakże pięknym obszarze. Inicjatorem wydarzenia był nauczyciel Janusz Dzik.

Mistrzowie ortografii

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie

Czy wiecie co to jest mrzygłód? Albo jak poprawnie napisać „trzyipółletnią”?  Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie wiedzą, dlatego zajęli podium (I miejsce - Maja Dubas z klasy 8 d; II miejsce Wojciech Bąk z klasy 6 b; III miejsce Marta Larysz z klasy 8 a; IV miejsce Bartłomiej Kawa z klasy 7 b) podczas Powiatowego Konkursu Ortograficznego organizowanego w Brzostku, pokonując uczestników z innych miejscowości z powiatu dębickiego.

Zdjęcia