Urząd Miejski

Urząd Miejski w Pilźnie
ul. Rynek 6
39-220 Pilzno
tel. 14 672 10 36 lub 14 680 77 20
fax 672 24 91
Sekretariat: e-mail: sekretariat@gminapilzno.pl

Godziny pracy urzędu: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Konta bankowe:
Wpłaty za podatki od nieruchomości, leśny, rolny i opłatę skarbową
BS Pilzno 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110

Wpłaty za odpady komunalne
BS Pilzno 08 9477 0001 0000 1010 2000 0240

Sekretarz Gminy

Michał Rolnicki

telefon: 14 680 77 28,

e-mail: sekretarz@pilzno.um.gov.plsekretarz@gminapilzno.pl

Skarbnik Gminy

Władysława Czuba

kontakt 14 680 77 23

e-mail: skarbnik@pilzno.um.gov.plskarbnik@gminapilzno.pl


Referat Inwestycji, Zamówień  Publicznych, Planowania Przestrzennego  

Krzysztof Chmielek –  Zamówienia Publiczne, tel. 14 680 77 24, e-mail:przetargi@pilzno.um.gov.pl, przetargi@gminapilzno.pl

Lucyna Longosz – Inwestycje i Remonty, tel. 14 680 77 24, e-mail:inwestycje@pilzno.um.gov.pl, inwestycja@gminapilzno.pl

Agnieszka Kozioł –  Inwestycje i Remonty tel. 14 680 77 41, e-mail:a.koziol@pilzno.um.gov.pl, a.koziol@gminapilzno.pl

Jakub Dropiński –  Planowanie przestrzenne, Inwestycje i Remonty tel. 14 680 77 22, e-mail: jakub_dropinski@gminapilzno.pl

Marcin Matuga – Drogi; tel. 14 680 77 41, e-mail:drogi@pilzno.um.gov.pl, drogi@gminapilzno.pl

Barbara Tomasiewicz - Planowanie przestrzenne, Warunki zabudowy tel. 14 680 77 22, e-mail: btomasiewicz@gminapilzno.pl

Anna Gruszka – Warunki Zabudowy, tel. 14 680 77 22, e-mail: a.gruszka@gminapilzno.pl


Referat Podatków, Opłat i Działalności Gospodarczej 

Małgorzata Krawiec –  Kierownik referatu – Wymiar podatków, tel. 14 680 77 27, e-mail:podatki@pilzno.um.gov.pl, podatki@gminapilzno.pl

Lucyna Bal – Wymiar podatków, tel. 14 680 77 26

Sylwia Szynal – Wymiar podatków, tel. 14 680 77 26

Edyta Świderska – Nykiel - Księgowość podatkowa, podatek od środków transportu, tel. 14 680 77 40

Halina Krogulska – Księgowość podatkowa, archiwum, tel. 14 680 77 27, e-mail: ksiegowoscpodatkowa@gminapilzno.pl

Dominika Witek – Ewidencja Działalności Gospodarczej, tel. 14 680 77 40, e-mail: dominika.witek@gminapilzno.pl, edg@pilzno.um.gov.pl, edg@gminapilzno.pl


Referat Organizacyjno Administracyjny  

Michał Rolnicki – Sekretarz Gminy, kierownik referatu, środki unijne, tel. 14 680 77 28, e-mail: sekretarz@gminapilzno.pl, dotacje@gminapilzno.pl

Alicja Kłusek – Kadry, inspektor ochrony danych tel. 14 680 77 09, e-mail: kadry@pilzno.um.gov.pl, kadry@gminapilzno.pl, inspektorodo@gminapilzno.pl

Dorota Szędzioł –  BHP, tel. 14 680 77 31, , e-mail:bhp@pilzno.um.gov.pl

Andrzej Dziedzic – informatyk, tel. 14 680 77 31, e-mail: informatyk@pilzno.um.gov.pl, informatyk@gminapilzno.pl

Kamil Reguła – środki unijne, tel. 

Dorota Larysz – sekretarka 14 680 77 20, e-mail:sekretariat@pilzno.um.gov.pl, sekretariat@gminapilzno.pl


Referat Księgowości Budżetowej 

Władysława Czuba –  Skarbnik, kierownik referatu, tel. 14 680 77 23, e-mail:skarbnik@pilzno.um.gov.pl, skarbnik@gminapilzno.pl

Krystyna Dziedzic –  z-ca skarbnika, Księgowość budżetowa, tel. 14 680 77 40, e-mail:bestia@pilzno.um.gov.pl, bestia@gminapilzno.pl

Anna Jędrzejczyk –  Księgowość budżetowa, tel. 14 680 77 40, e-mail:ksiegowosc@pilzno.um.gov.pl, ksiegowosc@gminapilzno.pl

Barbara Kumięga-Wnęk –  Płace, Księgowość budżetowa, tel. 14 680 77 40, e-mail:kumiega-wnek@pilzno.um.gov.pl, kumiega-wnek@gminapilzno.pl

Ewa Bialic –  Księgowość budżetowa, tel. 14 680 77 40

Kasa (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30; przerwa od 11:00 – 11:30).

Dorota Szymaszek - Kasjer, tel. 14 680 77 38 


Referat Spraw Obywatelskich  

Monika Modelska – Kierownik Referatu, tel. 14 680 77 30, e-mail: usc@gminapilzno.pl, usc@pilzno.um.gov.pl

Anna Szymaszek-Bochenek – Dowody Osobiste, tel. 14 680 77 32

Małgorzata Składzień – Ewidencja Ludności, tel. 14 680 77 32, e-mail: dowody@gminapilzno.pl

Krzysztof Uriasz – Pełnomocnik informacji niejawnych, tel.14 680 77 39, e-mail: osp@gminapilzno.pl, oczk@pilzno.um.gov.pl

Anna Krzysik – Organizacje Pozarządowe,  e-mail: pozytek@gminapilzno.pl


Mienie Komunalne, Rolnictwo i Ochrona Środowiska 

Bernarda Pieczonka – Mienie Komunalne, Oświetlenie Uliczne, Decyzje Środowiskowe, Geologia, tel. 14 680 77 35, e-mail: mieniekomunalne@pilzno.um.gov.pl, mieniekomunalne@gminapilzno.pl

Renata Stoś – Ochrona Środowiska, tel. 14 680 77 33, e-mail: renata.stos@gminapilzno.pl

Maria Bożek – Opłata adiacencka, tel. 14 680 77 33, e-mail: mbozek@gminapilzno.pl

Anna Filipek – Obrót nieruchomościami,  tel. 14 680 77 35, e-mail: afilipek@gminapilzno.pl

Mateusz Fiołek – Odpady komunalne, parkingi, Profil Zaufany, spory wodne, tel. 14 680 77 63

Justyna Piecuch – Instalacje solarne, Program Czyste Powietrze, tel. 14 680 77 63, e-mail:

Paweł Kuczek – Doradca ds. Powietrza i Energii, tel. 14 680 77 63, e-mail: p.kuczek@gminapilzno.pl


Urząd Stanu Cywilnego

Tadeusz Pieczonka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dorota Ciupak - Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, tel. 14 680 77 30, e-mail: usc@gminapilzno.pl


Biuro Rady Miejskiej

Monika Modelska, tel. 14 680 77 30, e-mail:rada@pilzno.um.gov.pl, rada@gminapilzno.pl

Biuro Radców Prawnych, tel. 14 680 77 34, e-mail:radca@pilzno.um.gov.pl, radca@gminapilzno.pl