Dzienny Dom „Senior+” w Podlesiu Machowskim

Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie

W dniu 10 czerwca 2024 r. Gmina Pilzno podpisała umowę o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu  Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2024, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego „Domu Senior+”.

Gmina Pilzno na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Podlesiu Machowskim 54” otrzymała ze środków budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 103 200,00 zł. Całkowita wartość ww. zadania publicznego wynosi 560 640,00 zł.

Pozyskane dofinansowanie będzie przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Podlesiu Machowskim.

Dzienny Dom „Senior+” w Podlesiu Machowskim jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym dla mieszkańców Gminy Pilzno, nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej. Zapewnia 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

Bieżąca działalność Dziennego Domu „Senior+” w Podlesiu Machowskim polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielania pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego, oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” w Podlesiu Machowskim obejmuje w szczególności:

  • usługi socjalne, w tym gorący posiłek,
  • usługi edukacyjne,
  • usługi kulturalno – oświatowe,
  • usługi aktywności ruchowej lub kinezyterapii, 
  • usługi sportowo – rekreacyjne,
  • usługi aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
  • terapię zajęciową.

Z oferty Dziennego Domu „Senior+” w Podlesiu Machowskim korzysta obecnie 30 seniorów - mieszkańców Gminy Pilzno.