Aktualności

Wyniki wyborów parlamentarnych

wybory Polska

Znamy wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się przy rekordowej frekwencji.

Wyniki głosowania do Sejmu:

63,28% KW Prawo i Sprawiedliwość

13,23% KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe

8,55% KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

8,52% KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

2,80% KW Polska Jest Jedna

2,62% KW Nowa Lewica

1,00% KW Bezpartyjni Samorządowcy

 

Kandydaci z najwyższą liczbą głosów:

2138 Jan Warzecha KW Prawo i Sprawiedliwość

1573 Zbigniew Ziobro KW Prawo i Sprawiedliwość

1395 Piotr Chęciek KW Prawo i Sprawiedliwość

962 Ewa Gołębiowska KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe

431 Grzegorz Braun KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

328 Paweł Kowal KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

324 Krzysztof Sobolewski KW Prawo i Sprawiedliwość

165 Fryderyk Kapinos KW Prawo i Sprawiedliwość

101 Małgorzata Synowiecka KW Polska Jest Jedna

100 Ewa Leniart KW Prawo i Sprawiedliwość

 

Wyniki głosowania do Senatu:

65,48% Zdzisław Pupa KW Prawo i Sprawiedliwość

19,40% Marek Paprocki KW Nowa Lewica

15,12% Jacek Ćwięka KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

 

Frekwencja:

Frekwencja w wyborach do Sejmu: 70,74%

Frekwencja w wyborach do Senatu: 70,02%

Frekwencja w referendum: 60,34%

 

Wyniki referendum:

Pytanie 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

  • 97,80% NIE
  • 2,20% TAK

Pytanie 2: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

  • 87,45% NIE
  • 12,55% TAK

Pytanie 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

  • 87,51% NIE
  • 12,49% TAK

Pytanie 4: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

  • 88,12% NIE
  • 11,88% TAK

Kondolencje dla Starosty Dębickiego

Kondolencje

Panu Piotrowi Chęćkowi Staroście Dębickiemu oraz Jego najbliższym wyrazy współczucia, najszczersze kondolencje, a także słowa otuchy i wsparcia z powodu śmierci Ojca składają Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie Czesław Ziaja oraz Radni Rady Miejskiej w Pilźnie. 

Zdjęcia

Weźmy udział w wyborach i wygrajmy!

Bonus frekwencyjny

Niezależnie od poglądów pójdźmy tłumnie na wybory i wygrajmy pokaźne środki finansowe dla naszych KGW, klubów sportowych i strażaków.

W wyborach w 2019 r. nasza gmina miała najwyższą frekwencję w powiecie, jeżeli w niedzielę, 15 października znów tłumnie pójdziemy do głosowania, to do naszej gminy trafi 1 mln zł na termomodernizację i doposażenie remiz w niezbędny sprzęt. Niezależnie od poglądów weźmy udział w wyborach i odwdzięczmy się naszym strażaków za zaangażowanie w ratowanie życia, zdrowia i dobytku ludzkiego.

Zdjęcia

Rafał drugi w województwie

Rafał Papiernik

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocicach w składzie: Rafał Papiernik, Oskar Socha i Emilia Szulborska wzięli udział w Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce, które odbyły się w Stalowej Woli.

Sukcesem zakończył się bieg na dystansie 1000 m w wykonaniu Rafała Papiernika, ucznia ósmej klasy, który zajął II miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

Zdjęcia

Środki na remont Orlika

Orlik Pilzno

Pozyskaliśmy ponad 565 tys. zł dofinansowania na remont boisk sportowych i budynku zaplecza "Orlika" w Pilźnie. Wsparcie finansowe pochodzi z rządowego programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023. 

Nagrodzeni za aktywność

Wycieczka Pieniny

Pieniny, Czorsztyn, Niedzica, Wąwóz Homole to był cel tegorocznej wycieczki zorganizowanej przez Klub Wolontariatu działający w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipinach. Tradycją szkoły jest to, że po rozpoczęciu roku szkolnego odbywa się wycieczka dla osób, które aktywnie włączają się w zbiórkę surowców wtórnych, z których dochody przeznaczony jest na cele charytatywne.  

W roku szkolnym 2022/2023 udało się zebrać ponad tonę nakrętek, 150 kg makulatury, 15 kg baterii i 16 kg zużytych telefonów. Wycieczka była możliwa dzięki dofinansowaniu  z Urzędu Miejskiego w Pilźnie. 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Pilzno pozyskała dofinansowanie na remont drogi gminnej nr 106573R w km 0+370 – 0+723 w Dobrkowie i Gołęczynie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dotacji wynosi ok. 219 tys. zł przy całkowitej wartości zadania w wys. prawie 313 tys. zł. Różnicę pokrywa wkład własny gminy w wys. ok. 94 tys. zł. 

Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni o zmiennej szerokości z betonu asfaltowego, miejscowo z obustronnym poboczem. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego.

Zmarł Tadeusz Wójcik

Tadeusz Wójcik

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w wieku 100 lat, 30 września zmarł dr Tadeusz Wójcik. Pogrzeb odbędzie się w środę, 4 października o godz. 15 w Pilźnie.

Dr Tadeusz Wójcik - urodził się 24 sierpnia 1923 r. w Pilźnie. Ukończył szkołę podstawową w Iatach 1929-1936, po czym rozpoczął naukę w gimnazjum w Tarnowie. Gdy wybuchła II wojna światowa znalazł zatrudnienie jako robotnik drogowy na trasie Pilzno-Podgrodzie. Mając legitymację pracownika zarządu drogowego był równocześnie gońcem przewożącym pocztę do Dębicy.

Swoje obserwacje dotyczące ruchu jednostek i oddziałów wojskowych przekazywał dowódcy AK „Pocisk". W 1941 r został zaprzysiężony na żołnierza Związku Walki Zbrojnej (Przemianowanej na AK) przyjmując ps. ,Leszek". Po odbyciu kursu podoficerskiego awansował na stopień kaprala. W ramach tajnego nauczania najpierw złożył małą maturę, a egzamin maturalny złożył w Dębicy. Był uczestnikiem walk III Zgromadzenia AK w okresie akcji „Burza".

Po zakończeniu działań II wojny światowej w 1945 r. Tadeusz Wójcik zapisał się na studia w Akademii Handlowej w Krakowie. Po ich zakończeniu przeniósł się do Warszawy podejmując pracę w Centralnym Zarządzie Przemysłu Konserwowego, a następnie w Instytucie Ministerstwa Finansów w Biurze Organizacji Rachunkowości.

W 1958 r rozpoczął pracę w Zakładzie Inżynierii Reaktorowej Instytutu Badań Jądrowych. W 1960 r. obronił pracę doktorską pt. „Ekonomiczne aspekty energetyki jądrowej" w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wkrótce został powołany na stanowisko Sekretarza Naukowego Instytutu Badań Jądrowych, dzięki czemu miał okazję do kontaktów z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w Wiedniu.

W 1971 r został awansowany na stanowisko Szefa Gabinetu Dyrektora Generalnego MAEA w Wiedniu. Po 20-letnim okresie pracy w 1992 r. przechodzi na emeryturę. Wraca do Warszawy i oddaje się pracy społecznej. Dwukrotnie zostaje wybrany na trzyletnią kadencję prezesury Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Organizował liczne konferencje i seminaria z dziedziny atomistyki. W 2001 r. otrzymał nominację na stopień ppor. WP. 


Został odznaczony: 


• Złotym Krzyżem Zasługi

• Medalem Zwycięstwa i Wolności

• Złotą Odznaką Zasłużony dla Instytutu Badań Jądrowych

• Krzyżem Armii Krajowej

• Odznaką Pamiątkową AKCJI BURZA

• Krzyżem Walki o Niepodległość

• Medalem Jubileuszowym za Zasługi dla Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

• Złotą Odznaką Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Jako pilźnianin należał do TPPiZP, kochał Małą Ojczyznę, co podkreślał przy każdym przyjeździe. Był niekiedy inspiratorem organizowania uroczystości patriotycznych, zwłaszcza na terenie, gdzie toczyły się walki. Zabierał głos podczas spotkań okolicznościowych czy rocznicowych obchodów istnienia miasta Pilzna dzieląc się swoimi wspomnieniami. Zmarł 30.09.2023r. Przeżył 100 lat. 
 

Zdjęcia

Super Sprint o Puchar Burmistrza Pilzna

Rajd

W niedzielę, 1 października na odcinku drogi gminnej relacji: Łęki Górne – Łusie – Zwiernik odbędzie się rajd samochodowy „SUPER SPRINT O PUCHAR BURMISTRZA PILZNA  ZWIERNIK - ŁUSIE 2023”. Jest kolejna eliminacja 9. Rundy Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w Super Sprincie 2023 oraz 5. Rundy Mistrzostw Galicji w Super Sprincie 2023.  

Impreza będzie się składać z 3 przejazdów próby sprawnościowej z pomiarem czasu. Do łącznego wyniku osiągniętego w imprezie wliczone zostaną wyniki uzyskane na wszystkich przejazdach próby sprawnościowej. Start rajdu nastąpi o godz. 11.00.  Organizatorem imprezy przy współudziale Gminy Pilzno jest Automobilklub Stomil w Dębicy. Uprzejmie prosimy w dniu imprezy do stosowania się poleceń Policji i służb porządkowych organizatora oraz oznakowania dróg. W załączeniu mapka sytuacyjna imprezy. Serdecznie zapraszamy mieszkańców i kibiców na trasę rajdową!

Zdjęcia