Wymiana kotłów z dofinansowaniem

Ekologiczny dom

Rusza realizacja kolejnego działania proekologicznego i prozdrowotnego. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w imieniu gminy Pilzno podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki — Projekt 3.3.1", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano zaprojektowanie i wykonanie 882 instalacji kotłów gazowych, 37 kotłów na biomasę oraz 21 węzłów ciepła w domach prywatnych a także wykonanie 11 węzłów ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych. Obszar realizacji zadania obejmuje gminy: Chorkówka, Dębica, miasto Dębica, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Pilzno i Żyraków.

Od 3 października będą podpisywane umowy uczestnictwa z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje  i zostali zakwalifikowani do projektu. Indywidualny termin podpisania umowy zostanie przekazany telefonicznie każdej osobie przez pracownika Urzędu Miejskiego. Treść umowy jest obligatoryjna i nie podlega indywidualnym negocjacjom, a zasady uczestnictwa w projekcie są takie same dla wszystkich mieszkańców.

Planowany okres wykonywania projektów dla realizacji inwestycji to październik 2019 r. - styczeń 2020 roku. W tym czasie należy się spodziewać kontaktu ze strony projektanta, który wykona uzgodnienia projektowe w poszczególnych budynkach mieszkalnych pod kątem lokalizacji nowego źródła ciepła i prac koniecznych do wykonania w celu jego podłączenia.

Zakres dokumentacji projektowej (w przypadku wymiany starego kotła na kocioł gazowy) nie będzie obejmował doprowadzenia gazu do miejsca włączenia nowego kotła. Prace te, jak również wszystkie związane z tym, a niezbędne do wykonania, formalności w szczególności: warunki rozbudowy instalacji gazowej i pozwolenie na budowę, należy wykonać do czasu montażu nowego kotła. Miejsce montażu nowego kotła zostanie wskazane podczas uzgodnień projektowych.

Montaż źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jest szacowany na II kwartał 2020 r. do końca II kwartału 2021 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości pracownicy Urzędu Miejskiego w Pilźnie i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki służą pomocą.