1560 uczniów szkół podstawowych

nowy rok szkolny

Dziś odbyły się inauguracyjne spotkania nauczycieli z uczniami i wychowankami we wszystkich placówkach oświatowych w Gminie Pilzno, czyli w 11 szkołach podstawowych i 2 samodzielnych przedszkolach. W roku szkolnym 2023/2024 do szkół podstawowych łącznie uczęszczać będzie 1560 uczniów, do klas
pierwszych przybyło 173 dzieci.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych w naszej Gminie przedstawia się następująco:
Dobrków – 141
Jaworze Górne – 40
Lipiny – 80
Łęki Dolne – 104
Łęki Górne – 109
Machowa – 58
Parkosz – 29
Pilzno – 626
Słotowa – 99
Strzegocice – 173
Zwiernik – 101.

Wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 676 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, łącznie z wychowankami w Ochronce Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP. W nowym roku szkolnym będą realizowane programy i projekty wsparcia dla uczniów związane z edukacją: „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”, Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” oraz poprawą kondycji fizycznej: „Akademia Młodych Zdobywców”, Szkolne Kluby Sportowe.

Ponadto informujemy rodziców uczniów, że wnioski o przyznanie stypendium o charakterze socjalnym przyjmowane będą w dniach od 1 do 15 września 2023 r. w siedzibie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie przy ul. Rynek 6.