Poznają Polskę

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz logo programu Poznaj Polskę

Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych przy współpracy z samorządem gminy Pilzno oraz MZEASiP zorganizowała wycieczki dofinansowane z programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Ruszył Mikołajkowy Dar Serca

Mikołajkowy Dar Serca 2021

Każdy może zostać św. Mikołajem i podarować coś od siebie dzieciom, które potrzebują wsparcia w postaci rehabilitacji. 2 listopada ruszyła kolejna edycja Mikołajkowego Daru Serca. Jesteśmy przekonani, że pilźnieńska społeczność znów szczodrze podzieli się dobrocią. Aukcje charytatywne odbywają się w grupie na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/193999042293862/

Nowe zasady bioasekuracji

W dniu 1 listopada br. wchodzą w życie zmienione zasady związane z obrotem trzodą chlewną i produktami od nich pozyskiwanymi, które wynikają z wprowadzonego we wszystkich krajach członkowskich UE nowego „Prawa o zdrowiu zwierząt” – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt. Rozporządzenie to wprowadza ważne zmiany, które są istotne dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w strefach objętych ograniczeniami.

Konsul Generalny USA w Krakowie z sentymentalną wizytą

Patrick T. Slowinski

Z wielką dumą i radością gościliśmy w naszym mieście oraz gminie Patricka T. Slowinskiego, Konsula Generalnego USA w Krakowie, który odwiedził nas wraz z córką Dariną oraz pracownikami konsulatu. Konsul Generalny Patrick T. Slowinski odbył sentymentalną podróż, ponieważ w Łękach Dolnych urodził się jego dziadek. Wizyta rozpoczęła się od Urzędu Miejskiego w Pilźnie, gdzie burmistrz Ewa Gołębiowska przekazała w podarunku pilźnieńską akwarelę.

Konsultacje projektu uchwały

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pilzna ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” i zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach w celu poznania opinii organizacji, w odniesieniu do projektu przedmiotowej uchwały.

Nabór wniosków o wsparcie dla dzieci i wnuków z rodzin byłych pracowników PGR

W związku z ogłoszeniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa  naboru wniosków o wsparcie dla dzieci i wnuków z rodzin byłych pracowników PGR - wsparcie ma na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu uczniów z tych rodzin - Gmina Pilzno informuje, że w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego. Na każdy komputer stacjonarny lub laptop można wydatkować maksymalnie do 3,5 tys. złotych oraz tablet do 1,5 tys. złotych.