Znamy budżet na 2021 rok

Sesja Rady Miejskiej w Pilźnie

Radni Rady Miejskiej w Pilźnie jednogłośnie przyjęli budżet na 2021 rok. Zarówno dochody, jak i wydatki ustalono na poziomie ponad 87,6 mln zł, z czego na wydatki majątkowe przewidziano blisko 4 mln złotych.

– Bez wątpienia nie jest to budżet naszych marzeń, ale liczymy, że na przestrzeni roku pozyskamy dodatkowe środki na inwestycje ze źródeł zewnętrznych, jak Fundusz Dróg Samorządowych etc. – mówi burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska.

Sala doposażona

Sala w Strzegocicach

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej dokonano doposażenia budynku nowej hali przy szkole w Strzegocicach. Dotacja w wysokości 65 tys. zł została przeznaczona na zakup sprzętu sportowego. Środki finansowe wykorzystano również na wyposażenie sali informatycznej, która powstała na piętrze obiektu.

- Obecnie marzymy już tylko o jednym, ale zdecydowanie najważniejszym, czyli o powrocie do stacjonarnego, tradycyjnego modelu nauczania - mówi Marta Gmiterek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzegocicach.

Sąsiedzkie kolędowanie online

Sąsiedzkie kolędowanie

Szanowni Państwo – Drodzy mieszkańcy Gminy Pilzno! Od pięciu już lat, zainspirowani przez naszego sławnego rodaka, aktora Stanisława Brudnego, spotykaliśmy się w okresie świątecznym, co roku w innej miejscowości, by powracać do dawnej, staropolskiej tradycji, wspólnego sąsiedzkiego kolędowania. Pełni radości z Narodzenia Pana, śpiewaliśmy kolędy, przywracając do życia dawne, gminne obyczaje. W tym roku, z uwagi na zaistniałą sytuację, wszechobecną pandemię, nie możemy tego uczynić. Jednak Święta to czas magiczny, pełen dobra i szczodrości.

Nasze Pilzno na święta

Nasze Pilzno

Świąteczne wydanie "Naszego Pilzna" czeka na Czytelników m.in. w Urzędzie Miejskim i Domu Kultury. W numerze przeczytamy o nowej wystawie w muzeum, inicjatywie Ciekawką oraz podsumowanie tego, czym żyło Pilzno w sieci w 2020 r., a także przepisy kulinarne od KGW Słotowa. Opublikowano również wykonane przez mieszkańców zdjęcia Pilzna w zimowej szacie i wiele, wiele więcej!

Umowa na Zieloną

Umowa podpisana

Gmina podpisała umowę z wykonawcą, który dokona remontu drogi gminnej przy ul. Zielonej w Pilźnie. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy.

Inwestycja jest dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wymagany termin zakończenia robót określono na 31 sierpnia 2021 roku. 

Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń – formularze jednopodpisowe

ARiMR

ARiMR wprowadza zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus. Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).