Indywidualne rachunki bankowe

Informacja

Urząd Miejski w Pilźnie informuje, że od bieżącego roku nastąpiła zmiana rachunku bankowego na indywidualny dla każdej decyzji/zawiadomienia.

W związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi przy dokonywaniu wpłat podatku oraz opłat za gospodarowanie odpadami.

Rada z nowym przewodniczącym

Bartłomiej Dereń

Bartłomiej Dereń został wybrany nowym Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pilźnie. Uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej w Łękach Dolnych interesuje się polityką i historią, lubi również geografię i wychowanie fizyczne, a jego pasją jest sklejanie modeli samolotów.

Nabór na rachmistrzów spisowych

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Urząd Miejski w Pilźnie poszukuje kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Spotkanie online z konsulem

Spotkanie z konsulem

Pandemia póki co uniemożliwia wizytę Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie Patricka T. Slowinskiego, ale konsul doskonale pamięta o rodzinnych stronach, czyli Łękach Dolnych skąd pochodzi dziadek dyplomaty. Dziś odbyło się spotkanie online z udziałem konsula Patricka T. Slowinskiego, burmistrz Pilzna Ewy Gołębiowskiej oraz radnego i sołtysa Łęk Dolnych Mirosława Miczka, a także Marka J. Guzika, specjalisty ds. polityczno-ekonomicznych w konsulacie. Głównym tematem rozmów była pandemia oraz jej wpływ na budżet, funkcjonowanie samorządu oraz lokalnych firm.

Program Wspieraj Seniora przedłużony

Wspieraj seniora

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłużyło  realizację programu „Wspieraj Seniora” na I kwartał 2021 r. z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. Program dedykowany jest  dla osób w wieku 70 +, które dla własnego bezpieczeństwa, zdecydowały się na pozostanie w domu w czasie pandemii.

Muzeum Regionalne ponownie otwarte

Muzeum Regionalne w Pilźnie

Muzeum Regionalne w Pilźnie ponownie otwarte! Warto odwiedzić placówkę, by zobaczyć nową wystawę: „Reklama dźwignią handlu. Dawna reklama sklepowa w dwudziestoleciu międzywojennym”. Ekspozycja ukazuje barwny świat odradzającego się handlu i działalności gospodarczej na ziemi pilźnieńskiej, tuż po odzyskaniu niepodległości i w okresie międzywojnia.

Filmy prezentujące wystawę:

Reklama dźwignią handlu - reklamy Baczewskiego: https://youtu.be/r_fHk6JL4DU

Zajęte wszystkie terminy na szczepienie

Szczepionka COVID-19

Ośrodek zdrowia NZOZ Pilmedic w Pilźnie informuje, że do 31 marca zajęte są wszystkie terminy szczepień przeciw COVID-19. Tym samym obecnie nie ma możliwości zarejestrowania się na szczepienie - o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, dostępność szczepionek jest uzależniona od dostaw producentów. W ramach szczepień w NZOZ Pilmedic pierwszą dawkę otrzyma 360 osób - seniorów oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.